Čo je normostrana?,

Pero

Máš napísanú poviedočku a chystáš sa ju poslať do literárnej súťaže? Podľahol si pocitu zodpovednosti a vopred si si prečítal propozície? Zaskočil ťa pojem „normostrana“? Nuž, milý nádejný výherca, so svojím problémom nie si sám – normostrana je strašiakom takmer každého začínajúceho a mnohých skúsených autorov.

Teória

Normostrana je strana, na ktorú sa vojde 30 riadkov textu, pričom v každom riadku je maximálne 60 znakov vrátane medzier.

Prax

Rýchlo zistíš, že ak píšeš na počítači vo Worde bežným fontom Times New Roman veľkosti 12, tvoja stránka oveľa presahuje „normostranu“ počtom znakov v riadku i počtom samotných riadkov. To je preto, lebo „timesy“ sú typicky novinársky font, a v novinách ide o to, aby sa na čo najmenšiu plochu zmestilo čo najviac textu.

Neznamená to, že teraz zoberieš fixku a začneš na monitore odfajkávať riadky alebo znaky. Ak sa postavíš kurzorom na ktorékoľvek miesto posledného riadku na hociktorej strane, dolu pod textom vidíš číslo, ktoré ti ukazuje, na koľkom riadku stojíš (či na tridsiatom alebo na päťdesiatom). Tak isto dolu uvidíš počet znakov, ak sa postavíš kurzorom za posledný znak v hociktorom (najlepšie najdlhšom) riadku.

Ako teda nastaviť normostranu?

Nastav si okraje strany na 3 cm zľava i sprava a na 3,7 cm zhora i zdola. Môžeš použiť aj iný pomer okrajov, ak ti je srdcu blízky, ale v prepočte musí byť rovnaký (napr. zľava 2 cm, sprava 4 cm).

Nastav si riadkovanie 1,5.

Skús použiť font Courier New veľkosti 12.

Môžeš sa pohrať aj s inými fontmi, riadkovaním alebo nastavením okrajov. Napríklad niektorí autori natoľko milujú Times New Roman, že sa ho nijako nedokážu vzdať a predpísaný počet znakov na riadok dosiahnu riedením písma o 1 bod. Iní experimentujú s ďalšími fontmi a menia veľkosť písma, riadkovanie a okraje podľa svojej ľubovôle, aby im vyšlo približne tých žiadaných 30 riadkov s maximálne 60 znakmi na riadok. Pri experimentovaní maj ale na zreteli aj to, aby si zvolil font či veľkosť písma, ktoré budú dobre čitateľné. Naj na pamäti, že tvoju prácu budú posudzovať ľudia a nie stroje – postupuj teda logicky. Čo nebude dobre čitateľné pre teba a tvoju babku, bez okuliarov, nebude dobré ani pre porotcov a redaktorov.

Nelám si hlavu, ak sa stane, že i po takejto úprave máš na jednej strane 29 riadkov a na nasledujúcej 31. Úplne presný počet nedosiahneš nikdy, lebo Word si zalamuje text do stránok sám podľa členenia, teda podľa toho, ako je text rozdelený na odseky (vrátane priamej reči). V praxi ide len o to, aby si dodržal maximálny či minimálny rozsah textu stanovený v pravidlách súťaže, teda aby si nenahustil do predpísaných 15 strán text, ktorý by v skutočnosti vyšiel na 50 normostrán.

Vydavateľská prax

Vydavatelia, zostavovatelia rôznych zborníkov a antológií sa nespoliehajú na variabilné riadky a znaky na riadok, ale sa pridržiavajú jednoduchého vzorca: 1 normostrana = 1800 znakov (vrátane medzier). Vyrátať počet normostrán z elektronickej formy textu je potom veľmi jednoduché, pretože hociktorý textový editor to urobí za teba. Čím rýchlejšie si zvykneš na počítanie v znakoch na normostranu, tým lepšie. Čo sa pri poviedkach do súťaží naučíš, neskôr, pri písaní kvalifikačných prác a románov ako keby si našiel. Práve od počtu znakov (spodný limit a vrchné odporúčanie) sa totiž odvíjajú pravidlá týkajúce sa bakalárskych, diplomových, doktorských a iných prác. A od počtu znakonormostrán veľmi často závisia aj autorské honoráre.

Môžeš si povedať: „Dobre, ale taký vedecký text je v podstate súvislý tok slov, zatiaľ čo beletristický text má celkom iný charakter, pretože v ňom je často jeden riadok, dokonca niekedy jeden odstavec tvorený jediným slovom. Napríklad dialógy sú nezriedka veľmi kusé (“Hm?" „Hm!“), a pritom každá replika patrí do samostatného odseku. Teda jedna reálna strana beletristického textu má v skutočnosti oveľa menej znakov ako jedna reálna strana náučného textu. Ako k tomu taký autor poviedky alebo románu príde? Nijako. Nezostáva nič, len takéto pravidlo akceptovať a snažiť sa o to, aby vydavateľ zvýšil sadzbu honorára za jednu normostranu (1800 znakov).

Malé rady

Dve medzery medzi slovami (dvakrát klepnuté na medzerník) sa zvyčajne považujú za chybu. Vyhľadaj ich a zredukuj na jednu medzeru – ušetríš si tým miesto a 1 znak navyše.

Nesnaž sa znížiť počet riadkov tým, že budeš ignorovať odseky a celý text zleješ do jednej kopy. Zníži to vnímavosť porotcu i čitateľa, a tým aj ich záujem o tvoju poviedku.

Naopak – ak máš pocit, že tvoja poviedka je prikrátka, zbytočné vynechávanie prázdnych riadkov umeleckému dojmu tiež neprospeje.

© Alexandra Pavelková

Diskusia k článku

Žiadny príspevok, založiť novú diskusiu.
Nové v bibliografii
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio
Biblio