Recenzia - Lenona Štiblaríková: Astrálny pútnik,

Lenona Štiblaríková: Astrálny pútnik - obálka

Po úspechu s románom Šťastlivec sa Lenona Štiblaríková pustila do ďalšieho vesmírneho cestopisu. Tentokrát ani zďaleka netrochárila a dopriala čitateľom viac než 600 strán textu.


Constantin je cestovateľ. Energetická kríza ani ceny letiskových poplatkov sa ho však netýkajú, pretože on na cestovanie nepotrebuje dopravný prostriedok. Stačí mu proste zavrieť oči, pokojne odfukovať, a už je tam, kde chce. Mnohokrát aj tam, kde nechce. Prvé dobrodružstvá z vedľajšej ulice sa postupne menia na návštevy iných miest, exotických krajín. S pribúdajúcimi rokmi si Constantin svoju schopnosť pestuje a odvažuje sa stále ďalej. Prelom nastane, keď objaví červiu dieru a cez ňu iný vesmír, v ktorom žijú Bytosti. Tu sa rozohráva jedno veľkolepé filozofické dobrodružstvo.

Pokiaľ máte radi cestopisný štýl zo začiatku 20. storočia, kniha vás môže uchvátiť. Román je postavený na množstve motívov; drobných aj rozmernejších príhod súkromného či svetového významu, ktoré chronologicky dokumentujú Constantinov prerod z chlapca na muža, z malého nesmelého dobrodruha na záchrancu svetov. Nosný príbeh je navyše popretkávaný množstvom postáv a ich osobných línií, myšlienkových pochodov a tráum. Dočkáte sa mnohých exkurzov, filozofických úvah, didaktických rozpráv, encyklopedických vsuviek a vnútorných monológov, takže každému musí byť zrejmé, že hlavný klad Astrálneho pútnika nespočíva v dynamike deja.

Za jednu z hodnotných devíz tejto knihy, okrem detailného rozboru niektorých aspektov ľudskej spoločnosti (vrátane folklóru), môžeme považovať svet za červou dierou. Autorka rozpracovala sociálny a ekonomický systém Bytostí, ktoré žijú v symbióze, tolerujúcej dokonca aj cudzopasníkov (pirátov). Je sympatické, že za najvyššiu hodnotu v tomto svete stanovila pracovnú silu, s ktorou sa obchoduje, kupčí, ktorá sa láka a kradne. Život je tu najsilnejšou komerčnou komoditou, pretože je vzácny a mnohotvárny, a Bytosti sa snažia sa využiť osobitosť každej rasy, ktorá sa v ich vesmíre nachádza. Ekonomická a právna stránka rôznych spoločenstiev Bytostí je výborne prepracovaná. Navyše, cez rozhovory (a často aj nedorozumenia) pozemských a mimozemských protagonistov funguje ako krivé zrkadlo ľudstva.

Čo knihe ublížilo, je najmä zvolená kompozícia. Autorka si toho bola vedomá, keďže považovala za potrebné na túto skutočnosť poukázať už v predhovore. Avšak ani po upozornení čitateľ netuší, čo ho naozaj čaká: neustále zmeny rozprávača, zmeny uhla pohľadu, vnútorné prehovory postáv, ktoré nemätú len jeho, ale aj autorku samotnú. Často sa vyskytne vnútorný monológ jednej postavy, aj keď dej je (zdanlivo) rozprávaný očami inej postavy, čo vedie k dezorientácii. Veľa postáv je ale zbytočných. Nevnášajú do príbehu žiadny závažný zvrat, proste si požijú, porobia nejaké veci, porozprávajú o svojej minulosti, traumách, plánoch, snoch a potom si umrú alebo sa len tak vytratia z deja. Ďalší problém je základná téma, a to Constantinova „superschopnosť“. Počas väčšiny románu si čitateľ musí klásť otázku, ako môže celý systém fungovať na danosti jedného človeka, ktorý jej sám nerozumie. Na základe Constantinovej vlastnosti vznikne celé hospodárske odvetvie, závisia od nej tisícky ľudských životov, ale nikto sa nepozastavuje nad tým, čo bude, až sa Constantinovi niečo stane alebo jednoducho umrie, hoci aj na starobu. Nepátra sa po príčine jeho schopnosti, nie je snaha rozšíriť ju na iných ľudí alebo Bytosti. Akoby každý zainteresovaný prevzal ľahkosť Constantinovho srdca a riadil sa pravidlom: „Keď to tu je, využime to, a dáko už len bude.“

Dielo je vskutku rozsiahle – na vyše 600 stranách ste svedkami Constantinovho života od chlapca po muža v istých rokoch. V tomto fakte sa skrýva aj istá záhada, akej cieľovej skupine je vlastne kniha určená. Spočiatku sa motívmi, témou i štýlom podobá literatúre pre deti. Keď autorka pritvrdí sexuálnymi dobrodružstvami a omamnými látkami, dvíha vekovú hranicu čitateľa vyššie. To však neskôr znova zruší dominujúcou analytickosťou, filozofovaním a dokumentárnym štýlom, ktoré potešia skôr starších.

So spomenutými nedostatkami súvisí základný problém románu – nedostatočná redakčná práca. Nemyslím tým len fakt, že v texte nájdete množstvo bohemiznov, hovorových výrazov (Bytosti mali na háku, bol v pohode), dokonca vás prekvapí pár hrubíc. Kniha je príliš obsiahla, rôznorodá a komplikovaná. Veľmi by jej pomohlo rozdelenie do troch či štyroch častí a zároveň aj okresanie množstva zbytočných postáv, ktoré na dianie nemajú vplyv. Je na zlosť, že nebolo dosledované uzavretie románu vo forme adekvátnej tej, v ktorej sa nesie zvyšok knihy. Autorka totiž rozobrala množstvo osudov, motívov, ktorým sa podrobne venuje, záver je však doslova odseknutý. Čitateľ, ktorý sa prebojoval až sem, sa cíti ukrátený. Napríklad výsledok snahy o odvrátenie hrozby pre ľudstvo a ďalekosiahle následky tohto činu, ktorej sa autorka venuje v polovici knihy, sa na záver vybavia doslova pár vetami. Podobne je to aj s Constantinovým životným príbehom, objavmi a vzťahmi, i jeho priateľmi na strane ľudí i Bytostí. Čitateľ má voľky-nevoľky pocit, akoby autorka bola dva roky niekde zavretá, podobne ako Tulák po hviezdach Jacka Londona (ktorému Constantin ako keby z oka vypadol), a pre potešenie sa hrala s textom a piplala ho do všetkých podrobností. A keď náhle prišla sloboda, prestala mať o román záujem a uzavrela všetky rozohraté partie v niekoľkých odsekoch.

V rovnakom období ako Astrálneho pútnika som čítala aj Lenoninu novelu Bratislavská bludička. Pri porovnaní týchto dvoch diel nadobudnete dojem, akoby ich nepísala tá istá osoba, a ak áno, určite nie v rovnakom rozpoložení. Bola by škoda, keby (po drobných jazykových úpravách) Bratislavská bludička raz nevyšla ako samostatná kniha.

Po prečítaní Bludičky ale chovám v srdci nádej, že raz sa autorka rozhodne k románu Astrálny pútnik vrátiť, a tomuto ináč vskutku nápaditému vesmírnemu cestopisu dá takú podobu, akú si zaslúži.


Astrálny pútnik
Autorka: Lenona Štiblaríková
Žáner: science-fiction
Vydavateľstvo: Hydra
Rok vydania: 2013
Väzba: brožovaná
Počet strán: 608
Rozmery: 120×165 mm
ISBN: 978–80–89672–00–4


Vyšlo 30. apríla 2014 na Fandom SK.

© Alexandra Pavelková